Phạm Hà

  • 964792990071529_869x361.jpg
  • 439245230000493_869x361.jpg
  • 615348895148757_869x361.jpg

Hotline: (028) 3716 8580

Giám Đốc : 0903 692 709

Ms Thùy: 0909 120 022

Kinh Doanh: 0902 356 336

Kinh Doanh: 0901 443 036

Liên kết khác

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

SẢN PHẨM BAO BÌ NHỰA LDPE

SẢN PHẨM BAO BÌ NHỰA HDPE

SẢN PHẨM BAO BÌ NHỰA OPP

back-to-top.png